Projekt giver flygtninge magt over eget liv

UC SYD står for den danske del af et EU-projekt, SEMPRE, som skal give udsatte mennesker mulighed for at navigere i deres eget liv.  Konkrete projekter i to kommuner og undervisningsmoduler, som kan bruges af socialarbejdere i otte lande, er en del af resultatet.  

– Vi kender eksempler på flygtninge, som tror, at de ikke selv må søge arbejde og finde en uddannelse. Det er en stor barriere, at de ikke kan gennemskue systemet.

Anette-Nielsen-til-sempre-workshop-uc-syd.jpg

Som projektleder for den danske del af et EU-projekt, SEMPRE, står lektor på UC SYD Forskning Anette Nielsen for at udbrede kendskabet og brugen af empowerment.

– Empowerment giver brugerne mere magt over deres eget liv. Hvad skal der til for at de bedre selv kan navigere? Alle vil gerne være i stand til at klare sig selv. Alle vil gerne indgå som medlemmer af det samfund, de er en del af, siger Anette Nielsen.

Det sker dels gennem mindre projekter, dels gennem udviklingen af værktøjer og undervisningsmaterialer, som sætter frivillige og ansatte inden for socialt arbejde i stand til at arbejde med empowerment.

Workshops om skole-hjem-samarbejde

SEMPRE-projektet foregår på tværs af alle landene i Østersø-regionen. I Danmark bakker SEMPRE op om projekter i to kommuner.

I Tønder står SEMPRE for et integrationsnetværk bestående af både flygtninge og danskere. Ideen med empowerment betyder blandt andet, at flygtningene selv skal være med til at pege på, hvad det er de mangler. I Tønder har det blandt andet ført til at, at integrationsnetværket vil arrangere workshops om skole-hjem-samarbejdet i tre byer. Her får de lokale flygtninge mulighed for selv at møde op og spørge ind til og få hjælp til, hvad der kræves af dem i forhold til samarbejdet med skolen, hvor deres børn går.

workshop-deltagere-sempre-uc-syd3

Samarbejde mellem det vilde og det organiserede

I Varde følger SEMPRE et allerede eksisterende projekt, Nytænkt Integration Varde, som består af frivillige flygtninge og danskere med kommunen på sidelinjen. Medarbejderne fra SEMPRE deltager dels som konsulenter og dels følger de projektet som en slags anvendt forskning af samskabelsesprocessen mellem kommunen og de frivillige.

– Det er interessant, for man har ikke set sådan et samarbejde før. Det er samskabelsesproces 2.0 – et forsøg på at få det vilde og det organiserede til at hænge sammen. Ofte er det sådan, at det vilde dør, når man forsøger, men her er nogle elementer, som gør, at der er større sandsynlighed for at det vilde overlever, siger Anette Nielsen.

Den viden, som SEMPRE indsamler, bliver samlet i en håndbog om empowerment som en del af projektet.

Skaber ny uddannelse i empowerment

Den danske del af projektet koncentrerer sig om skabe digitale undervisningsmoduler, som kan sætte frivillige og ansatte i det sociale arbejde i stand til at arbejde med empowerment-metoder. Uddannelsen skal være på diplomniveau og oversættes til alle de otte sprog i de deltagende lande, så den kan indgå i livslang læring i alle landene.  En gruppe på tværs af alle landene arbejder med at udvikle modulerne, som Anette Nielsen er ansvarlig for.

Workshop-deltagere-sempre-projektet-uc-syd2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close