Kursus i aktionslæring og empowerment

Den 22 juni afsluttede 16 engagerede kursister et 4 ugers træningsforløb i aktionslæring og empowerment

Kursusforløbet var tilrettelagt som et basiskursus i forbindelse med afprøvning af kurser, der skal udvikles til anvendelse blandt alle SEMPREs deltagerlande – og gerne også andre

Tilbagemeldingen fra kursisterne var, at de er blevet tændte på aktionslæring og på empowerment – og at de gerne vil deltage i et kursusforløb tilrettelagt på diplomniveau, altså med et højere teoretisk niveau. Som en af kursisterne sagde: “I må gerne forvente noget mere af os”

Det vil også være vigtigt med et længere forløb, så det bliver lettere at nå at gennemføre relevante aktioner

Erfaringerne fra kursusforløbet bliver anvendt i det videre arbejde med udvikling af træningskurser i samarbejde med andre partnere i projektet.

Næste arbejdsmøde er således den 14. august i Esbjerg

Vi håber meget at kunne udbyde et kursus i aktionslæring og empowerment i foråret 2019

Her er billeder fra evalueringen:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close