Besøg hos projektpartner i Liepaja 21. og 22. februar 2018

Den 21. og 22. februar deltog Anette Nielsen i en workshop arrangeret af diakonien i Liepaja, en af de Lettiske partnere. Gundi Johansen havde tidligere sidste forår deltaget i workshop samme sted. De ønskede vores deltagelse for at styrke engagementet i projekterne og for at vi kunne hjælpe dem med både empowerment- og aktionslæringsprocesser. Det var en meget spændende workshop, hvor der deltog både socialarbejdere, underviser fra socialrådgiveruddannelsen og brugere, her med funktionsnedsættelser af forskellig art.

Her er billeder fra workshoppen:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close