SEMPRE projektet

UC SYD er den danske partner i EU-projektet SEMPRE.

Projektet går ud på at skabe og støtte op om empowerment – det selv at være i stand til at tage hånd om sit eget liv, handle og tage beslutninger – blandt udsatte mennesker i udkantsområder.

Otte lande omkring Østersøen deltager i projektet: 

 • Sverige
 • Finland
 • Estland
 • Letland
 • Litauen
 • Polen
 • Tyskland
 • Danmark

SEMPRE er finansieret af Interreg Baltic Sea Region-programmet, som er et regionalt udviklingsprogram i EU.

Baggrunden for SEMPRE

På grund af demografiske forandringer og stramme budgetter bliver det stadigt sværere at lave socialt arbejde i udkantsområder. Det vil især gå ud over sårbare grupper – for eksempel enlige forældre, ældre, mennesker med handicap eller flygtninge.

At skabe empowerment blandt borgere i udkantsområder og aktivt engagere dem i udviklingen af social service kan være en mulighed for at sikre velfærdsniveauet i fremtiden.

Formålet med SEMPRE

 • At identificere og teste værktøjer, som kan skabe empowerment – det vil sige udvikling af support og services, der støtter lokale initiativer baseret på engagement fra slutbrugeren.
 • At demonstrere effekterne af empowerment – ved at støtte mikroprojekter i den sociale sektor drevet af slutbrugerne
 • At bygge stærke netværk mellem de som leverer social service og andre interessenter i lokalområder
 • At videregive know-how og erfaringer om empowerment og slut-brugerinvolvering

Det danske projekt

I Danmark arbejder vi med flygtninge og migranter som målgruppe for projektet.

Formål og delmål med det danske projekt
At udvikle og afprøve empowerment-redskaber i samskabende processer med udsatte grupper eller slutbrugerne af sociale indsatser. Formålet er at imødegå udkantområders vanskeligheder med tilstrækkelige ressourcer både til finansiering og til udførelse af socialt arbejde.

Det danske projekt er ansvarlig for, at der udvikles digitale undervisningsmoduler i empowerment. Modulerne skal kunne bruges af socialarbejdere i alle partnerlandene i SEMPRE-projektet.

Fakta om SEMPRE

Output

 • Empowerment håndbog
 • Organisational Roadmap for Empowerment, hovedsagelig rettet mod ledelse
 • Træningsmoduler for personale og studerende i socialt arbejde

Målgruppe

Den primære målgruppe er personer, der arbejder med socialt udsatte eller studerende i socialt arbejde. Den sekundære målgruppe er socialt udsatte. Målgruppen i de lokale projekter er flygtninge.

Organisation

SEMPRE er hos alle partnere organiseret i en regional koordineringsgruppe og i et eller flere lokale empowerment netværk.

Den regionale koordineringsgruppe i Danmark faciliteres af Henriette Hansen, Region Syddanmarks EU-kontor i Bruxelles

Formålet med den regionale koordineringsgruppe

 • At koordinere og understøtte arbejdet i lokale empowerment-netværk
 • At udvikle netværk omkring SEMPRE projektet med henblik på udbredelse og forankring af projektets resultater
 • At organisere kommunikationen om projektet, både i forhold til pressen, i forhold til interessenter og i forhold til deltagere
 • At arrangere regionale workshops
 • At deltage i transnationale konferencer i projektet

Medlemmer af den danske regionale koordineringsgruppe:

Anette Nielsen, Projektkoordinator UC SYD
Ole Steen Nielsen, UC SYD
Gundi Johannsen, UC SYD
Margrethe Bjerg, UC SYD
Jens Juulsgaard, Videreuddannelseschef UC SYD
Henriette Hansen, Syddanske EU-kontor
Anna Britta Engedal Jensen, Integrationskoordinator Syd
Anna Schouboe Thøgersen, Region Syd
Louise Thastrup, Varde
Brian Lyst, LO Syd / Vest
Annette Michelsen La Cour, SDU
Karen Skønager, Tønder Kommune
Berit Toft Fihl, DA

Lokale empowerment-netværk

Projektet i Danmark har to lokale empowerment-netværk, en i Varde kommune og en i Tønder kommune.

Formålet med lokale empowerment netværk:

 • Igangsætte, organisere, facilitere og understøtte de aktiviteter, der foregår i de lokale empowerment netværk
 • Afprøve værktøjerne, som udvikles i det transnationale projekt
 • Sikre, at empowerment-perspektivet fastholdes
 • Evaluere opgaverne
 • Kommunikere resultater videre til den regionale koordineringsgruppe, projektledelsen og omverden
 • Sikre implementering

I hvert lokale empowerment netværk (LEN) er der en lokal LEN-koordinator og en LEN-koordinator fra UC SYD.

Budget

Er du interesseret i budgettet for den danske del af projektet? Så finder du det her.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close