Sempre accelerators for Service Cocreation

Sempre accelerators for Service Cocreation

Sempre Acceleratorer til samskabelse af Social Service, Forkortet SEMPRE ACE

SEMPRE ACE er en selvstændig videreførelse af SEMPRE projektet, der havde til formål at udvikle metoder til at udsatte i landområder kunne ”empowere” sig selv, bl.a. via selvbærende projekter. Projektet var rettet mod socialarbejder og de organisationer, der udfører socialt arbejde, så de bedre kunne blive i stand til at arbejde med empowerment.

I dette projekt blev der oprettet en række projekter, udviklet empowermentmetoder og udviklet aktionslæring som en arbejdsmetode mod empowerment og en metode til at gribe træning og udvikling af socialarbejderes og brugeres forandringsarbejde an på, ligesom der blev udviklet og udarbejdet vejledning til at takle de afledte organisatoriske udfordringer- eller anvende organisationen som motor i processen.

UCSYD deltog i projektet i samarbejde med Varde og Tønder kommune, der hver udviklede en række projekter:

Kultur på tværs

Integration Varde

Forældreaften på skolen for flygtningeforældre

Lær at læse med Hiba

Der blev udarbejdet flg. Slutprodukter og materiale i projektet:

Organisatorisk landkort

Empowermenthåndbog

Mikroprojekt hæfte

Guidebog til træningsmoduler

Policyanbefalinger

Aktionslæringsvideo

I SEMPRE ACE videreføres 8 microprojekter af 8 partnere og 1-2 associerede partnere fra Rusland. Formålet med disse mikroprojekter er, at de skal blive selvbærende startups.

Projektet udvikler metoderne, herunder aktionslæring fra SEMPRE projektet og reviderer slutprodukterne fra SEMPRE projektet

UCSYD er fortsat den danske partner og vi deltager med projektet ”Hear me out”

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close