Flygtningeforældre satte dagsorden

Omkring 30 flygtningeforældre satte ord på, hvordan de oplever det at have børn i dansk skole og hvilke problemer de kan have. De satte dagsorden til et forældremøde. Og det hjalp dem til at se mere optimistisk på mulighederne for at hjælpe deres børn med at vokse op i Danmark.

Forældreaften blev vendt på hovedet, da Tønder Grundskole slog dørene op for flygtninge og indvandrere. Der var nemlig ikke fokus på skolens dagsorden, men derimod forældrenes. Meningen var at give forældrene mulighed for at opleve, at de har kontrol med deres eget liv. Og det virkede tilsyneladende.

Da aftenen var slut, viste en lille undersøgelse, at de fleste af de fremmødte forældre så mere optimistisk på deres muligheder for at hjælpe deres børn med at vokse op i Danmark.

sempre1.jpg

Nogle af forældrene skrev sig op til at arrangere en læseklub, hvor forældrene kan støtte hinanden i at hjælpe deres børn med at læse.

Fokus på flygtningenes perspektiv

Den udvikling kunne arrangørerne ikke være mere glade for, siger Margrethe Bjerg. Hun er ansat på UC SYD og koordinator for Integrationsnetværket, som står bag forældreaftenen.

– Før har udgangspunktet været, hvad skolen syntes, der var problemer med. Det er rigtig spændende at være med til at lave et arrangement, hvor forældrene definerer, hvad der er problemet. Så det er lidt at få aftenen vendt på hovedet. Normalt sætter skolen en dagsorden. Nu er der fokus på flygtningenes, og de var meget engagerede i de tre workshops, siger Margrethe Bjerg.

De tre workshops handlede om en almindelig skoledag, forældresamarbejde og hverdagen. Her snakkede forældrene om udfordringer, og hvordan de kan hjælpe børnene og hjælpe hinanden med at skabe en god hverdag.

Prøvede fritidsaktiviteter af

Mens forældrene engagerede sig i workshops, lavede børnene aktiviteter med Tønder Spejderne, fodboldklubben og Judoklubben og fik dermed indblik i nogle af de muligheder de har i fritiden.

sempre2.jpg

Bahzat Atsh, som selv kom til Danmark fra Syrien for tre år siden, er en del af integrationsnetværket, som har arrangeret forældreaften.

– Det er vigtigt, at vi samler de familier og lærer hinanden at kende. Det drejer sig om integration. Vi deler ideer og udfordringer i skolen, og hvordan børnene og familien kan udvikle sig bedre. Vi vil bygge bro mellem familier og skolen, forklarer han.

Tønder Kommune lavede denne video fra forældreaftenen:

Fakta

  • Integrationsnetværket, som arrangerer forældreaftenen, er udsprunget af et EU-projekt, SEMPRE, som UC SYD står for.
  • Fokus i projektet er netop at give flygtninge magt over deres eget liv.
  • Forundersøgelser har vist, at en af de ting, som fylder mest i forhold til at få hverdagen til at fungere i Danmark, er børnenes mulighed for at trives og tage en uddannelse.

Kontakt

Margrethe Bjerg
Adjunkt, UC SYD
7266 2926 | mcbj@ucsyd.dk

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close